Minister RouvoetAmsterdam, 19 november 2008
Vanmiddag vond de eerste estafette-mars tegen kindermishandeling plaats op het Museumplein in Amsterdam georganiseerd door Stichting Estafettemars tegen Kindermis-handeling (STEK). Honderden kinderen en volwassenen deden mee aan de mars. De dertienjarige Soraya las het publiek een gedicht voor over de mishandeling die zij heeft meegemaakt in haar jonge leven. Het meisje maakte veel los bij het publiek evenals bij minister Rouvoet die aangaf ontroerd en onder de indruk te zijn van haar voordracht.

Signaal aan de samenleving
Door Soraya’s openheid over de mishandeling in haar verleden geeft zij een signaal aan de samenleving én diegenen die zich schuldig maken aan kindermishandeling: de slachtoffers van kindermishandeling staan steeds jonger zélf op tegen de mishandeling. Martine Rademaker, 43 jaar en overlever van kindermishandeling, benadrukte dit ook in haar speech: “Daders pas maar op want kinderen laten steeds jonger van zich horen.”

Alarm voor kindermishandeling
Minister Rouvoet gaf het startsein voor de mars en sprak het publiek toe: “Ik geef het startsein voor deze mars door middel van een alarm. Dit is nodig om iedereen in beweging te krijgen. Ik vind het onverteerbaar dat duizenden kinderen in ons land mishandeld worden. Wat mij betreft mag 19 november een vaste dag worden waarop wij aandacht vragen voor kindermishandeling zoals STEK dit vandaag doet,” aldus minister Rouvoet. Vervolgens onthulde de minister een monument, dat staat voor bescherming, liefde en respect voor het (nieuwe) leven.

2009 in Amsterdam én Rotterdam
Sjieka van Rooijen van Stichting Estafettemars Tegen Kindermishandeling, initiator van de mars, sloot het programma van de dag af met de mededeling dat de stad Rotterdam het initiatief een warm hart toedraagt. Volgend jaar vind er naast de mars in Amsterdam ook een mars tegen kindermishandeling in Rotterdam plaats op 19 november 2009, de Wereld Kinderdag Tegen Geweld. De presentatie van de dag was in handen van Bas Westerweel. Brace, Gio, Fouradi, Darryl, In-Front en Miracle City Singers en Theatergoep DAT traden allen belangeloos op.

Staking leraren
De mars ondervond hinder van de staking van de leraren vandaag. Door de staking was de opkomst van de scholen en hiermee het aantal deelnemers aan de mars helaas niet zoals verwacht.

Over STEK
STEK staat voor Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling. De stichting is in 2007 door Sjieka van Rooijen in het leven geroepen in navolging van de missie van de inmiddels overleden professor Van Dantzig. STEK wil aandacht vragen voor kindermishandeling en het schokkende feit dat alleen al in Nederland tussen de 100 en 200 duizend kinderen bloot staan aan kindermishandeling waaronder verwaarlozing en tenminste één kind per week hierdoor de dood vindt. Door middel van de estafettemars krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid zelf in opstand te komen om samen én met iedereen aandacht te vragen voor deze misdaad. Één van de doelen van STEK is een weg openen om het thema uit de taboesfeer te halen. De estafettemars is onderdeel van een meerjarenplan tegen kindermishandeling waaronder verwaarlozing en zal jaarlijks terugkeren op 19 november, de Wereld Kinderdag tegen Geweld. Meer informatie:
www.estafettemars.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviewaanvragen met initiator van de estafettemars Sjieka van Rooijen , een ervaringsdeskundige of een vrijwilliger kunt u contact opnemen met Stephanie Aukes | Supastar-pr. Op verzoek kunnen wij u meer informatie over STEK en de estafettemars toesturen. De eerste foto’s van de mars zijn te vinden op: www.estafettemars.nl/foto.htm